Verwijzers

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex en vergt meestal een multidisciplinaire aanpak. De NOFF fysiotherapeut kan een belangrijke positie binnen de oncologische zorg bieden.

Waarmee kunnen we helpen

Hij/zij heeft specifieke kennis van de fysieke problematiek die tijdens en na de medische behandeling kan ontstaan. Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hiervan veel voorkomende verschijnselen. De oncologiefysiotherapie heeft kennis van mogelijk bijkomende psychische- en sociaal maatschappelijke problemen. Hij vervult hierin een signalerende rol en ondersteunt binnen de grenzen van zijn competenties.

De behandeling van ontstane klachten kan zowel tijdens als na de curatieve fase plaatsvinden en heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht en het verbeteren van de conditionele factoren of de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen. Dit kan snellere terugkeer in de maatschappij faciliteren.

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar verschuiven de behandelaccenten. De kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin de NOFF therapeut ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies en tegelijk rekening houdt met veranderingen in wensen en doelstellingen van de patiënt.

Voorlichting, (leefstijl)advies en het stimuleren van zelfmanagement van de patiënt is in alle behandelstadia onderdeel van de aangeboden zorg.